شماره ركورد :
71071
پديد آور :
اوليور، ديك
عنوان :
خودآموز HTML [اچ. تي. ام. ال] و XHTML [ايكس. اچ. تي. ام. ال] در 24 ساعت
شرح پديد آور :
تاليف [ديك اوليور]
مترجم :
ترجمه عليرضا جباريه، جواد يگانه كارگر
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1381
مشخصات ظاهري :
449ص. : مصور
عنوان به زبان اصلي :
Teach yourself HTML and XHTML
يادداشت :
اين كتاب ترجمه ويرايش پنجم متن اصلي مي باشد
موضوع :
زبان نشانه گذاري فرامتني , نشر الكتريكي
شناسه هاي افزوده :
جباريه، عليرضا، 1347- ، مترجم
ردة اصلي :
005
رده فرعي :
/72
شمارة كاتر :
الف726خ
تاريخ :
1381
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
k.doostan^d2004/12/28 16:05:37
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت