شماره ركورد :
7075
پديد آور :
كامرون، جان
عنوان :
فيزيك پزشكي
شرح پديد آور :
جان د. كامرون , جيمز ج. اسكوفرونيك
مترجم :
ترجمه جميل آريائي
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1364-
مشخصات ظاهري :
ج.: مصور، جدول، نمودار
فروست :
جهاد دانشگاهي؛ 332
عنوان به زبان اصلي :
Medical physics
كتابنامه :
كتابنامه
موضوع :
فيزيك پزشكي
شناسه هاي افزوده :
اسكوفرونيك ، جيمز گاست، 1931- , آريائي، جميل، مترجم
ردة اصلي :
612
رده فرعي :
/014
شمارة كاتر :
ك281ف
تاريخ :
1364
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
فا^d//
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت