شماره ركورد :
70732
پديد آور :
نادري، مجيد، 1323-
عنوان :
معماري و طراحي سيستمهاي پيشرفته كامپيوتري و پردازش- موازي
شرح پديد آور :
تاليف مجيد نادري
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1378
مشخصات ظاهري :
س، 785 ص.: مصور، جدول، نمودار
فروست :
مركز انتشارات علم و صنعت ايران، مركز انتشارات
كتابنامه :
كتابنامه: ص. 751- 785
موضوع :
كامپيوترها- ساختار
شناسه هاي افزوده :
دانشگاه علم و صنعت ايران، مركز انتشارات
ردة اصلي :
004
رده فرعي :
/22
شمارة كاتر :
ن136م
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
rezvani^d2004/11/27 08:14:31 , s.hovsepian^d2006/01/21 09:23:16
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت