شماره ركورد :
70477
پديد آور :
هولت، ويكتوريا، 1906-
عنوان :
پادشاه حرامزاده
شرح پديد آور :
جين پليدي [مستعار]
مترجم :
ترجمه: مهين قهرمان
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1380
مشخصات ظاهري :
328ص
عنوان به زبان اصلي :
The bastard king
موضوع :
ويليام اول، شاه انگلستان، 1027- 1087- داستان , داستانهاي انگليسي- قرن 20 , انگلستان- شاهان و فرمانروايان- داستان
شناسه هاي افزوده :
قهرمان، مهين، 1329- ، مترجم
ردة اصلي :
823
رده فرعي :
/914
شمارة كاتر :
ه862پ
تاريخ :
1380
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
fazel^d2004/11/06 11:19:56 , norouzi^d2004/11/24 08:37:18
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت