شماره ركورد :
70172
پديد آور :
جعفرنژادقمي، عين الله
عنوان :
آموزش گام به گام ويژوال بيسيك
شرح پديد آور :
مولفين عين الله جعفرنژادقمي , رمضان عباس نژاد
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1380
مشخصات ظاهري :
496ص.: مصور، جدول
عناوين ديگر :
عنوان روي جلد: آموزش گام به گام ويژوال بيسيك مرجع كامل
موضوع :
ويژوال بيسيك (زبان برنامه نويسي كامپيوتر) , بيسيك (زبان برنامه نويسي كامپيوتر)
شناسه هاي افزوده :
^cعنوان: ويژوال بيسيك
ردة اصلي :
005
رده فرعي :
/133ب
شمارة كاتر :
ج459آ
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
rezvani^d2004/10/06 09:52:36
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت