شماره ركورد :
69668
پديد آور :
احتشامي، منوچهر، 1317-
عنوان :
راه آهن درايران
عنوان به زبان ديگر :
ص.ع. به انگليسي: Manouchehr Ehteshami: Railroads in Iran
شرح پديد آور :
منوچهر احتشامي
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1382
مشخصات ظاهري :
[109] ص.: مصور، جدول، نقشه
فروست :
از ايران چه مي دانم؛ 37
كتابنامه :
كتابنامه: ص.[109]
موضوع :
راه آهن- ايران- تاريخ
ردة اصلي :
385
رده فرعي :
/0955
شمارة كاتر :
الف257ر
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
rezvani^d2004/09/05 17:57:10 , s.hovsepian^d2004/09/14 15:39:29 , norouzi^d2004/10/02 16:05:02 , s.hovsepian^d2006/07/15 12:22:13
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت