شماره ركورد :
69605
پديد آور :
جعفرنژاد قمي، عين اله، 1339-
عنوان :
برنامه نويسي با ويژوال ++C
شرح پديد آور :
مولفين عين اله جعفرنژاد قمي ، رمضان عباس نژاد
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1381
مشخصات ظاهري :
495 ص.: مصور، جدول
موضوع :
ويژوال C++ , زبانهاي برنامه نويسي كامپيوتر
شناسه هاي افزوده :
پ : عباس نژاد، رمضان، 1348- , ع
ردة اصلي :
005
رده فرعي :
/133و
شمارة كاتر :
ج459ب
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
s.hovsepian^d2004/09/01 13:21:59
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت