شماره ركورد :
69581
پديد آور :
مالكوم، نورمن، 1911- 1990م
عنوان :
ديدگاه ديني ويتگنشتاين
شرح پديد آور :
نويسنده نورمن مالكوم
مترجم :
ترجمه علي زاهد
غيره :
نقد و بررسي : پيتر وينچ
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1383
مشخصات ظاهري :
207 ص.
عنوان به زبان اصلي :
Wittgenstein: a religious point of view?
كتابنامه :
كتابنامه
موضوع :
ويتگنشتاين، لودويك، 1889- 1951م- فلسفه و دين , دين- فلسفه
شناسه هاي افزوده :
پ آخوند زاهد، علي، مترجم , ع
ردة اصلي :
210
رده فرعي :
/92
شمارة كاتر :
و856م
تاريخ :
1383
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
s.hovsepian^d2004/08/31 14:40:44
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت