شماره ركورد :
69065
پديد آور :
نبوي، ابراهيم، 1337-
عنوان :
مجنون و ليلي
شرح پديد آور :
ابراهيم نبوي
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1382
مشخصات ظاهري :
112 ص
فروست :
انتشارات عطايي؛ 600
موضوع :
داستانهاي فارسي- قرن1 4
ردة اصلي :
8فا3
رده فرعي :
/62
شمارة كاتر :
ن269د
تاريخ :
1382
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
s.hovsepian^d2004/07/19 10:55:42 , s.hovsepian^d2004/07/27 13:06:53
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت