شماره ركورد :
68844
پديد آور :
نبوي، ابراهيم، 1337-
عنوان :
ماه عسل پاييزي
شرح پديد آور :
ابراهيم نبوي
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1381
مشخصات ظاهري :
180 ص
موضوع :
نبوي، ابراهيم، 1337- .-خاطرات , زندانيان سياسي- ايران- خاطرات , طنز فارسي- قرن 14
شناسه هاي افزوده :
ع
ردة اصلي :
955
رده فرعي :
/0844092
شمارة كاتر :
ن269م
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
rezvani^d2004/07/10 13:29:33 , norouzi^d2004/08/08 14:23:27
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت