شماره ركورد :
68585
پديد آور :
تقوايي، ناصر، 1319-
عنوان :
فيلم نوشته كاغذ بي خط
شرح پديد آور :
ناصر تقوايي , مينو فر شچي
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1381
مشخصات ظاهري :
2ج.: مصور
فروست :
فيلمنامه هاي سينماي ايران؛ 18
عناوين ديگر :
عنوان پشت جلد به انگليسي: Unruled paper
موضوع :
فيلمنامه ها
شناسه هاي افزوده :
فرشچي، مينو، 1337-
ردة اصلي :
791
رده فرعي :
/4372
شمارة كاتر :
ت645ف
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
s.hovsepian^d2004/06/26 20:39:29 , norouzi^d2004/07/06 10:56:09
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت