شماره ركورد :
68583
پديد آور :
مقصودي، رضا، 1340-
عنوان :
فيلمنامه شيدا
شرح پديد آور :
نوشته رضا مقصودي
گردآورنده :
به روايت كمال تبريزي
اطلاعات نشر :
مشخصات ظاهري :
202 ص.: مصور
عناوين ديگر :
ص.ع. به انگليسي: Sheyda
يادداشت :
چاپ دوم 1380
موضوع :
فيلمنامه ها
شناسه هاي افزوده :
پ تبريزي، كمال، 1338- , ع
ردة اصلي :
791
رده فرعي :
/4372
شمارة كاتر :
م727ف
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
s.hovsepian^d2004/06/26 20:33:28 , norouzi^d2004/07/06 11:29:28
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت