شماره ركورد :
68108
پديد آور :
جعفري، عباس، 1312-
عنوان :
گيتاشناسي نوين كشورها
شرح پديد آور :
گردآوري و ترجمه عباس جعفري
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1382
مشخصات ظاهري :
600 ص.: مصور، جدول، نقشه
فروست :
موسسه جغرافيايي و كارتوگرافي گيتاشناسي
موضوع :
فرهنگ جغرافيائي , دائره المعارفها و واژه نامه ها
ردة اصلي :
910
رده فرعي :
/3
شمارة كاتر :
ج462گ
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
s.hovsepian^d2004/05/09 10:35:45 , norouzi^d2004/06/09 10:48:37 , rezvani^d2006/03/06 14:41:56 , rezvani^d2006/03/13 15:35:00 , s.hovsepian^d2006/07/22 11:32:39 , rezvani^d2006/09/03 14:15:06
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت