شماره ركورد :
67361
پديد آور :
فتاحي وليلايي، محمد ابراهيم
تولد/وفات :
، 1345-
عنوان :
جستارهايي درباره تئوري توطئه در ايران
شرح پديد آور :
يرواند آبراهاميان، احمد اشرف، محمد علي همايون كاتوزيان
گردآورنده :
گردآوري و ترجمه محمد ابراهيم فتاحي
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1382
مشخصات ظاهري :
187 ص.
يادداشت :
چاپ نهم: 1392 , چاپ دهم: ۱۳۹۳
كتابنامه :
كتابنامه: ص.[169]- 173
موضوع :
ايران- سياست و حكومت -- قرن ۱۴- مقاله ها و خطابه ها , توطئه- ايران -- مقاله ها و خطابه ها , جامعه شناسي سياسي-
شناسه هاي افزوده :
پ آبراهاميان، ارواند، 1940-م. , پ مترجم اشرف، احمد، 1313- , پ كاتوزيان، محمدعلي، 1321- , ع , ع: تئوري توطئه در ايران
ردة اصلي :
955
رده فرعي :
/08044
شمارة كاتر :
ف227ج
تاريخ :
1382
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
rezvani^d2004/02/25 09:35:46 , norouzi^d2004/03/07 09:30:08 , s.hovsepian^d2006/12/02 11:31:15
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت