شماره ركورد :
67017
پديد آور :
نادري
عنوان :
زمين شناسي عمومي و كاربردي رشته هاي عمران و آموزشكده هاي فني
شرح پديد آور :
تاليف: نادري
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1380
مشخصات ظاهري :
178ص.: مصور، جدول، نقشه
عناوين ديگر :
عنوان پشت جلد به انگليسي: General and applied geology
كتابنامه :
كتابنامه: ص. [178- 179]
موضوع :
زمين شناسي
ردة اصلي :
551
شمارة كاتر :
ن136ز
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
fazel^d2004/01/31 12:42:18 , norouzi^d2004/03/10 12:24:21
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت