شماره ركورد :
67016
پديد آور :
پارسيان، احمد، 1330-
عنوان :
مباني آمار رياضي
شرح پديد آور :
تاليف: احمد پارسيان
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1378
مشخصات ظاهري :
449ص.: مصور، جدول، نمودار
فروست :
دانشگاه صنعتي اصفهان، مركز نشر؛ ش. 67: گروه علوم؛ 21
عناوين ديگر :
ص. ع. به انگليسي: Ahmad Parsian. Basic concepts of mathematical statistics
كتابنامه :
كتابنامه: ص. 445- 449
موضوع :
آمار رياضي- راهنماي آموزشي , آمار رياضي- مسائل، تمرينها و غيره
ردة اصلي :
519
رده فرعي :
/507
شمارة كاتر :
پ152م
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
fazel^d2004/01/31 10:54:19 , norouzi^d2004/03/10 11:46:55 , rezvani^d2004/07/14 13:45:35 , s.hovsepian^d2004/08/25 15:20:08
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت