شماره ركورد :
66843
پديد آور :
نمازي، محمد، 1331-
عنوان :
بررسي عملكرد اقتصادي بازار بورس اوراق بهادار در ايران
شرح پديد آور :
محمد نمازي
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1382
مشخصات ظاهري :
183ص. : مصور، جدول، نمودار
كتابنامه :
كتابنامه
موضوع :
اقتصاد- ايران- امور مالي , اوراق بهادار - ايران , بازار بورس- ايران
ردة اصلي :
658
رده فرعي :
/150955
شمارة كاتر :
ن642ب
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
k.doostan^d2004/01/07 11:21:10 , norouzi^d2004/01/31 11:38:06 , norouzi^d2008/04/13 10:29:03 , s.hovsepian^d2008/04/13 10:35:15
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت