شماره ركورد :
66716
پديد آور :
هكر، پيتر مايكل استفن
عنوان :
ماهيت بشر از ديدگاه ويتگنشتاين
شرح پديد آور :
پيتر هكر
مترجم :
ترجمه سهراب علوي نيا
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1382
مشخصات ظاهري :
92 ص.
فروست :
مجموعه ادب فكر: فلسفه و كلام؛23
عنوان به زبان اصلي :
Wittgenstein: on human nature
كتابنامه :
كتابنامه به صورت زيرنويس
موضوع :
ويتگنشتاين، لودويگ، 1889- 1951- نظريه در باره ماهيت بشر , انسان(فلسفه)
شناسه هاي افزوده :
علوي نيا، سهراب، 1322- ، مترجم
ردة اصلي :
193
شمارة كاتر :
و 856 ه
تاريخ :
1382
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
hamidi^d2003/12/24 13:01:45 , hamidi^d2003/12/27 09:20:47 , rezvani^d2007/06/27 12:37:49
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت