شماره ركورد :
65455
پديد آور :
معتضد، خسرو، 1321-
عنوان :
ظل السلطان از فراموشخانه تاگنجينه خسروي
عنوان به زبان ديگر :
عنوان پشت جلد لاتيني شده: Zello Sultan...
شرح پديد آور :
خسرو معتضد
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1380
مشخصات ظاهري :
765 ص.: مصور، عكس
موضوع :
ظل السلطان، مسعود ميرزا بن ناصر، 1266- 1336 ق , ايران- تاريخ- قاجاريان- 1193- 1344 ق
ردة اصلي :
955
رده فرعي :
/0745092
شمارة كاتر :
ظ58م
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
rezvani^d2003/10/07 08:33:26
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت