شماره ركورد :
65091
پديد آور :
سپهر، محمدرضا
عنوان :
فيزيك 3 و آزمايشگاه رشته ي علوم تجربي (خرداد و شهريور 1381 همه ي استان هاي كشور) همراه با پاسخ هاي تشريحي براي دانش آموزان و دبيران محترم فيزيك
شرح پديد آور :
به كوشش: محمدرضا سپهر
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1381
مشخصات ظاهري :
128ص.: مصور، نمودار
فروست :
نشر روزگار؛ 158
عناوين ديگر :
بالاي عنوان: مجموعه سوالات طبقه بندي شده ي امتحانات نهايي , عنوان روي جلد: مجموعه سوالات امتحان نهايي فيزيك 3 و آزمايشگاه رشته علوم تجربي ...
موضوع :
فيزيك- آزمونها و تمرينها (متوسطه) , فيزيك كتابهاي درسي- راهنماي آموزشي (متوسطه) , فيزيك- آزمايش ها- كتابهاي درسي- راهنماي آموزشي (متوسطه)
ردة اصلي :
530
رده فرعي :
/076
شمارة كاتر :
س321ف
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
fazel^d2003/09/03 08:28:14 , fazel^d2003/09/03 08:31:54
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت