شماره ركورد :
64874
پديد آور :
م‍وام‌، وي‍ل‍ي‍ام‌ س‍ام‍رس‍ت‌، ‫1874-1965م.‬
Author :
Maugham, W. Somerset‌ (William Somerset)
عنوان :
اسارت بشر
شرح پديد آور :
سامرست موام
مترجم :
يوسف جمشيدي پور
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1334
مشخصات ظاهري :
231ص.
موضوع :
داستان هاي انگليسي -- قرن 20م.
شناسه هاي افزوده :
ع
ردة اصلي :
823
رده فرعي :
/912
شمارة كاتر :
م821الف
تاريخ :
1334
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
rouhi^d2003/08/20 07:01:37
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت