شماره ركورد :
64376
پديد آور :
ابوكاظمي، محمد ابراهيم، 1324-
عنوان :
خودآموز فيزيك جامع: شامل كليه مباحث درسي فيزيك دوره هاي نظري و پيش دانشگاهي ... داوطلبان ورود به دانشگاهها و المپيادهاي دانش آموزي
شرح پديد آور :
تاليف محمد ابراهيم ابوكاظمي
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1377
مشخصات ظاهري :
هفت، 518ص.: مصور، جدول، نمودار
فروست :
نشر مركز؛ 107
عناوين ديگر :
آموزش- مثال- پرسش- تمرين- آزمون , ص.ع.به انگليسي: Mohammad E. Abookazemi. Learnerʹs comprehensive physics
كتابنامه :
كتابنامه: ص. [522]
موضوع :
فيزيك- كتابهاي درسي- راهنماي آموزشي (متوسطه) , فيزيك- مسائل، تمرينها و غيره (متوسطه)
شناسه هاي افزوده :
عنوان: فيزيك جامع
ردة اصلي :
530
رده فرعي :
/076
شمارة كاتر :
الف192خ
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
fazel^d2003/07/21 09:04:35 , fazel^d2003/07/21 09:06:11
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت