شماره ركورد :
64118
پديد آور :
ريچي، دونالد، 1924 -
عنوان :
فيلم هاي آكيراكوروساوا
شرح پديد آور :
دونالد ريچي
مترجم :
ترجمه مجيد اسلامي , حميد رضا منتظري
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1379
مشخصات ظاهري :
363 ص.: مصور
عنوان به زبان اصلي :
The films of Akira Kurosawa
كتابنامه :
كتابنامه به صورت زيرنويس
موضوع :
كوروساوا، آكيرا،1910- 1998- نقد و تفسير
شناسه هاي افزوده :
اسلامي، مجيد، 1342 - ، مترجم
ردة اصلي :
791
رده فرعي :
/430233092
شمارة كاتر :
ر939ف
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
f.rezvani^d2003/07/06 13:27:06
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت