شماره ركورد :
63490
پديد آور :
نمازي، باقر، 1315 -
عنوان :
بررسي وضعيت تشكلهاي مردمي داوطلب درجمهوري اسلامي ايران
شرح پديد آور :
[مولف] باقر نمازي
مترجم :
[ترجمه و اضافات شهلا اختري]
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1380 -
مشخصات ظاهري :
347 ص.: جدول
كتابنامه :
كتابنامه:ص. 273-279
موضوع :
سازمانهاي غيردولتي- ايران
شناسه هاي افزوده :
اختري، شهلا، 1348 - ، گردآورنده و مترجم , سازمان شهرداريهاي كشور. انتشارات
ردة اصلي :
361
رده فرعي :
/370955
شمارة كاتر :
ن441ب
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
f.rezvani^d2003/04/20 09:52:44 , samadi^d2003/04/30 14:13:42
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت