شماره ركورد :
62268
پديد آور :
پيرون، تيم
عنوان :
خودآموز Microsoft project 2000[مايكروسافت پروجكت دو هزار] در 24 ساعت
شرح پديد آور :
[نوشته تيم پيرون]
مترجم :
ترجمه مرتضي متواضع
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1381
مشخصات ظاهري :
700ص.: مصور، جدول
عنوان به زبان اصلي :
Sams teach yourself microsoft project 2000 in 24 hours
موضوع :
پروجكت مايكروسافت , صنعت- مديريت طرحها- برنامه هاي كامپيوتري
شناسه هاي افزوده :
پ متواضع، مرتضي، 1352- ،مترجم , ع
ردة اصلي :
658
رده فرعي :
/4040285536
شمارة كاتر :
پ937خ
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
s.hovsepian^d2002/12/15 14:25:28 , faraz^d2003/02/09 13:46:45 , s.hovsepian^d2004/02/16 10:54:05
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت