شماره ركورد :
62181
پديد آور :
پيروزمند، عليرضا، 1344-
عنوان :
نظام معقول تحليل مبنايي نظام ولايت فقيه بانگاهي به نظرات منتقدين
شرح پديد آور :
عليرضا پيروزمند
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1378
مشخصات ظاهري :
264ص.: مصور
يادداشت :
چاپ ديگر اين كتاب در سال 1393 با 404 صفحه توسط انتشارات كتاب فردا منتشر شده است
كتابنامه :
كتابنامه به صورت زيرنويس
موضوع :
ولايت فقيه , ولايت فقيه- د فاعيه ها ورد يه ها , اسلام ودولت
شناسه هاي افزوده :
ع
ردة اصلي :
297
رده فرعي :
/45
شمارة كاتر :
پ936ن
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
alipour^d2002/12/10 09:16:44 , faraz^d2003/01/21 15:39:33
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت