شماره ركورد :
61609
پديد آور :
مير بادين، عليرضا
عنوان :
تعيين ميزان برداشت راش در برش بذر افشاني راشستان هاي اسالم و ويسر
شرح پديد آور :
از عليرضا مير بادين
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1369
مشخصات ظاهري :
93 ص.: مصور، جدول، نمودار
فروست :
انتشارات موسسه تحقيقات جنگلها و مراتع؛ 74
كتابنامه :
كتابنامه: ص. 91 - 93
موضوع :
راش , فرآورده هاي جنگلي - ايران - اسالم , فرآورده هاي جنگلي - ايران - ويسر
ردة اصلي :
634
رده فرعي :
/9725
شمارة كاتر :
م928ت
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
f.rezvani^d2002/11/14 04:30:08 , faraz^d2003/08/19 10:21:53
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت