شماره ركورد :
61482
پديد آور :
سعاد ت،سعيد،1332-
عنوان :
آموزش سريع winsows 98[ويند وز98]
شرح پديد آور :
سعيد سعاد ت
ويرايشگر :
مهدي عليزاد ه
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1378
مشخصات ظاهري :
308ص.: مصور،جد ول
يادداشت :
عنوان روي جلد: آمورش سريع winsows 98، همراه با فرمهاي خريد cdآموزش، اشتراك اينترنت،email ¶ پشت جلد به انگليسي: saeed saadat:windows 98 ¶
موضوع :
ويند وز 98 مايكروسافت , ويند وز مايكروسافت(فايل كامپيوتر)
شناسه هاي افزوده :
عليزاده راد، مهدي، 1343- ، ويراستار
ردة اصلي :
005
رده فرعي :
/4469و9
شمارة كاتر :
س534آ
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
alipour^d2002/11/11 04:08:45
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت