شماره ركورد :
60872
پديد آور :
نجاتي، علي محمد، 1347-
عنوان :
گفتمان خرداد
شرح پديد آور :
به كوشش علي محمد نجاتي
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1379
مشخصات ظاهري :
371ص.: مصور، عكس
موضوع :
ايران- تاريخ- جمهوري اسلامي، 1358 , رئيس جمهور ايران- انتخابات، 1376 , ايران- سياست و حكومت، 1378
ردة اصلي :
955
رده فرعي :
/084
شمارة كاتر :
ن296گ
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
s.hovsepian^d2002/10/27 01:55:05 , alipour^d2002/12/11 14:15:23 , s.hovsepian^d2002/12/28 11:07:46 , faraz^d2003/03/08 09:42:37
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت