شماره ركورد :
60608
پديد آور :
نيبوآر ، آلن
عنوان :
خود آموز استفاده از YAHOO!
شرح پديد آور :
نويسنده آلن نيبوآر
مترجم :
مترجم عليرضا يعقوب پور
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1380
مشخصات ظاهري :
384 ص.: مصور، جدول، نمودار
فروست :
كانون نشر علوم؛ 217 - 80
عنوان به زبان اصلي :
How to do everything with Yahoo!...
موضوع :
وب - ابزارهاي جستجو , ياهو
شناسه هاي افزوده :
پ مترجم : يعقوب پور، عليرضا 1351 - , ع , ع : YAHOO [ياهو]
ردة اصلي :
025
رده فرعي :
/04
شمارة كاتر :
ن877خ
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
f.rezvani^d2002/10/15 01:46:41 , f.rezvani^d2002/10/15 07:21:20 , f.rezvani^d2002/10/16 00:45:43 , alipour^d2002/11/24 11:19:29 , norouzi^d2005/05/01 10:27:55
شابك :
964-327-029-7
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت