شماره ركورد :
60599
پديد آور :
پري، گرگ
عنوان :
كتاب آموزشي Windows XP در 24 ساعت
شرح پديد آور :
گرگ پري
مترجم :
ترجمه سعيد هراتيان، مهرداد توانا
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1380
مشخصات ظاهري :
427 ص.: مصور، جدول
عنوان به زبان اصلي :
Sams theach yorself microsoft windows XP in 24 hours
موضوع :
ويندوز ايك پي , سيستمهاي عامل(كامپيوتر)
شناسه هاي افزوده :
توانا، مهرداد، مترجم
ردة اصلي :
005
رده فرعي :
/4469
شمارة كاتر :
پ419ك
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
f.rezvani^d2002/10/14 08:13:42 , faraz^d2003/01/15 10:18:47 , norouzi^d2005/01/09 08:27:17 , norouzi^d2006/07/19 09:07:33 , norouzi^d2006/08/30 15:16:03
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت