شماره ركورد :
60283
پديد آور :
نبوي، سيد ابراهيم، 1337-
عنوان :
در سال 77 اتفاق افتاد
شرح پديد آور :
متن سيد ابراهيم نبوي
غيره :
كاريكاتور نيك آهنگ كوثر
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1378
مشخصات ظاهري :
233 ص. : مصور
موضوع :
طنزهاي سياسي ايراني , كاريكاتور- ايران , طنز فارسي- قرن 14
شناسه هاي افزوده :
كوثر، نيك آهنگ، تصويرگر
ردة اصلي :
8فا7
رده فرعي :
/62
شمارة كاتر :
ن269د
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
moradi^d2002/09/30 06:46:33
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت