شماره ركورد :
60226
پديد آور :
چامسكي، نوام ، 1928-
عنوان :
زبان و انديشه
شرح پديد آور :
نوام چامسكي
مترجم :
ترجمه كورش صفوي
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1379
مشخصات ظاهري :
هشت، 100ص
فروست :
مجموعه ادب فكر- زبان وادبيات؛ 10
عنوان به زبان اصلي :
عنوان اصلي: Language and thought
يادداشت :
چاپ چهارم: 1391
موضوع :
زبان - روان شناسي , انديشه و تفكر
شناسه هاي افزوده :
پ مترجم صفوي، كوروش 1335- , ع
ردة اصلي :
401
رده فرعي :
/9
شمارة كاتر :
چ19ز
تاريخ :
1379
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
faraz^d2002/09/25 07:22:50 , faraz^d2002/10/01 07:32:18
شابك :
978-964-7100-64-9
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت