شماره ركورد :
59819
پديد آور :
حسيني، مهدي، 1331 -
عنوان :
راهنمايي و مشاوره تحصيلي و تاريخچه مشاوره در ايران
شرح پديد آور :
تاليف مهدي حسيني بيرجندي
ويرايش :
چاپ سوم با تجديد نظر كلي
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1380
مشخصات ظاهري :
352ص.: مصور، جدول
كتابنامه :
كتابنامه: ص. [337]- 341 و همچنين به صورت زيرنويس
موضوع :
راهنمايي آموزشي , مشاوره- ايران- تاريخ
شناسه هاي افزوده :
ع
ردة اصلي :
371
رده فرعي :
/42
شمارة كاتر :
ح577ر
تاريخ :
1380
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
n.rajaey^d2002/08/26 12:24:26 , k.doostan^d2002/09/08 09:42:17 , norouzi^d2004/11/27 08:43:05 , s.hovsepian^d2006/11/18 13:55:19
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت