شماره ركورد :
59788
پديد آور :
اسحاقي، محمد
عنوان :
مجازات پدر و مادر در جرم كشتن فرزند (ماده 220 قانون مجازات اسلامي )
شرح پديد آور :
نگارش محمد اسحاقي
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1380
مشخصات ظاهري :
214ص
موضوع :
فرزندكشي- قوانين و مقررات- ايران , فرزندكشي (فقه)
ردة اصلي :
345
رده فرعي :
/550252
شمارة كاتر :
الف495م
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
a.khorasani^d2002/08/25 12:32:41 , a.khorasani^d2002/10/14 00:19:14 , a.khorasani^d2002/10/14 00:22:24 , a.khorasani^d2002/10/14 00:23:03 , a.khorasani^d2002/10/14 06:18:50 , alipour^d2002/12/04 13:24:51 , s.hovsepian^d2007/03/04 08:37:46 , s.hovsepian^d2007/12/30 08:53:34
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت