شماره ركورد :
59333
پديد آور :
كوراني، علي
عنوان :
تدوين قرآن
شرح پديد آور :
علي كوراني
مترجم :
ترجمه محمود عظيمي
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1379
مشخصات ظاهري :
216ص
عناوين ديگر :
عنوان پشت جلد به انگليسي: Compiolation of Qoran , عنوان اصلي: تدوين القرآن
يادداشت :
چاپ دوم: 1380
كتابنامه :
كتابنامه: ص. [213] - 216
موضوع :
قرآن- جمع و گردآوري , قرآن- تاريخ
شناسه هاي افزوده :
عظيمي، محمود، مترجم , ^cعنوان: تدوين القرآن
ردة اصلي :
297
رده فرعي :
/19
شمارة كاتر :
ك794ت
تاريخ :
1379
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
بهار^d/ر/به بهار , rezvani^d2004/11/09 07:37:45 , norouzi^d2004/11/23 15:27:27
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت