شماره ركورد :
58860
پديد آور :
صبري، نورمحمد
عنوان :
كارآموزي وكالت (74 تا 77) شامل دروس: آئين دادرسي كيفري...همراه با پاسخهاي تشريحي و تحليلي
شرح پديد آور :
تاليف نورمحمد صبري
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1378
مشخصات ظاهري :
204ص
فروست :
نشر ميزان؛ 75: مجموعه آزمونهاي طبقه بندي شده حقوق؛ 7
كتابنامه :
كتابنامه: ص. [201]- 204
موضوع :
وكالت- آزمونها و تمرينها , حقوق- آزمونها و تمرينها
ردة اصلي :
340
رده فرعي :
/023076
شمارة كاتر :
ص392ك
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
زمستان^d/تا/زم زمستان
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت