شماره ركورد :
58134
پديد آور :
ساسينسكي، باري
عنوان :
آموزش ويندوز2000 سرور در 24ساعت
شرح پديد آور :
باري سوسينسكي , جرمي موسكوويتز
مترجم :
مترجم عليرضا زارع پور
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1379
مشخصات ظاهري :
398ص.: مصور، جدول
يادداشت :
چاپ دوم اين كتاب در سال 1382 توسط موسسه علمي فرهنگي منتشر شده است
موضوع :
ويندوز 2000 مايكروسافت، سرور , سيستمهاي عامل (كامپيوتر)
شناسه هاي افزوده :
ماسكوويتز، جرمي , زارع پور، عليرضا، 1340- مترجم
ردة اصلي :
005
رده فرعي :
/137
شمارة كاتر :
6921 س166آ
تاريخ :
1379
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
بهار^d/ر/به بهار , alipour^d2002/11/11 02:39:27 , samadi^d2004/01/14 15:56:34 , norouzi^d2004/02/17 11:05:40 , norouzi^d2004/12/07 09:57:30
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت