شماره ركورد :
57968
پديد آور :
كاوياني، حميد
عنوان :
جراحي در قدرت گام به گام در مسير اصلاحات
شرح پديد آور :
حميد كاوياني
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1379
مشخصات ظاهري :
437ص.: مصور، جدول
عناوين ديگر :
عنوان پشت جلد به‌انگليسي:Surgery of power , بالاي عنوان: مجموعه مقالات
موضوع :
ايران- تاريخ- جمهوري اسلامي- 1358 , ايران- سياست وحكومت- مقاله‌ها وخطابه‌ها , اصلاح طلبي- مقاله‌هاوخطابه‌ها
شناسه هاي افزوده :
ع
ردة اصلي :
955
رده فرعي :
/0844
شمارة كاتر :
ك339ج
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
زمستان^d/تا/زم زمستان
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت