شماره ركورد :
57743
پديد آور :
محمدي اشتهاردي، محمد، 1323-
عنوان :
قصه هاي قرآن
شرح پديد آور :
به قلم محمد محمدي اشتهاردي
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1378
مشخصات ظاهري :
بيست وچهار، 633ص
يادداشت :
چاپ ديگر اين كتاب در سال 1383توسط انتشارات مهدي يار با عنوان قصه هاي قرآن به قلم روان نيز منتشر گرديده
كتابنامه :
كتابنامه بصورت زيرنويس
موضوع :
قرآن- قصه ها
ردة اصلي :
297
رده فرعي :
/156
شمارة كاتر :
م353ق
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
79.08^d// , faraz^d2003/07/28 08:50:03 , s.hovsepian^d2007/06/13 11:15:14 , s.hovsepian^d2007/06/16 10:21:49
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت