شماره ركورد :
57502
پديد آور :
يزدي، ابراهيم
عنوان :
بررسي سفر هايزر به ايران
شرح پديد آور :
سخنراني ابراهيم يزدي
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1362
مشخصات ظاهري :
94ص
موضوع :
ايران- تاريخ- انقلاب اسلامي، 1357 , ايران- روابط خارجي- آمريكا , هايزر، رابرت، 1924
شناسه هاي افزوده :
ع
ردة اصلي :
955
رده فرعي :
/083
شمارة كاتر :
ي52ب
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
79.06^d//
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت