شماره ركورد :
56571
پديد آور :
نواب پور، حميدرضا
عنوان :
آمار كاربردي و زبان برنامه نويسي SAS
شرح پديد آور :
تاليف حميدرضا نواب پور
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1379
مشخصات ظاهري :
ج.: مصور، جدول، نمودار
كتابنامه :
كتابنامه
موضوع :
آمار -- برنامه‌هاي كامپيوتري , نرم‌ افزار اس. آ. اس
شناسه هاي افزوده :
ع : آمار كاربردي و زبان برنامه نويسي اس ا اس
ردة اصلي :
519
رده فرعي :
/50285536
شمارة كاتر :
ن664آ
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
سلطاني^d// , faraz^d2003/10/07 09:33:10 , khodaei^d2003/10/20 16:35:36 , rezvani^d2005/01/04 09:37:06 , norouzi^d2005/12/31 08:42:53
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت