شماره ركورد :
55954
پديد آور :
مرزبان، كيان، 1349-
عنوان :
در يك كلاس آموزشي Windows 98 [ويندوز 98] بياموزيد
شرح پديد آور :
تاليف و ترجمه كيان مرزبان , اميرحسين رضوي
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1377
مشخصات ظاهري :
xvi، 344ص.: مصور، جدول
موضوع :
ويندوز مايكروسافت (فايل كامپيوتر) , سيستمهاي عامل (كامپيوتر)
شناسه هاي افزوده :
رضوي، اميرحسين، 1351-
ردة اصلي :
005
رده فرعي :
/4469
شمارة كاتر :
م458د
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
78.2^dجايي/ر(/به ر(رجايي) , norouzi^d2005/09/18 08:09:51
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت