شماره ركورد :
55617
پديد آور :
هاني كت، جري
عنوان :
ويندوز 2000 [دو هزار] ميكروسافت
شرح پديد آور :
جري هاني كات
مترجم :
ترجمه داريوش فرسائي، جابرهاشمي اصل
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1378
مشخصات ظاهري :
340 ص.: مصور. جدول
عنوان به زبان اصلي :
Introducing Microsoft Windows 2000 Professional
يادداشت :
چاپ دوم
موضوع :
ويندوز مايكرو سافت (فايل كامپيوتر) , سيستمهاي عامل (كامپيوتر)
شناسه هاي افزوده :
فرسايي، داريوش، 1339- ، مترجم
ردة اصلي :
005
رده فرعي :
/4469
شمارة كاتر :
ه387و
تاريخ :
1378
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
78.11^d/تا/زم زمستان , khodaei^d2003/11/09 10:15:20
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت