شماره ركورد :
55228
پديد آور :
يوردن، ادوارد
عنوان :
تحليل ساخت يافته نوين
شرح پديد آور :
اثر ادوارد يوردن
مترجم :
ترجمه مرجان رضايي , ماندانا كاوياني فر , محمدجواد بهرامي
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1376
مشخصات ظاهري :
2ج.: مصور، نمودار
عنوان به زبان اصلي :
Modern Structured analysis
كتابنامه :
كتابنامه
موضوع :
داده پردازي- فنون ساختاري , تجزيه و تحليل سيستم ها
شناسه هاي افزوده :
رضايي، مرجان، 1346- ، مترجم
ردة اصلي :
004
رده فرعي :
/21
شمارة كاتر :
ي81ت
تاريخ :
1376
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
سلطاني^d//
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت