شماره ركورد :
55110
پديد آور :
مصباح، محمدتقي، 1313 -
عنوان :
پرسشها و پاسخها
شرح پديد آور :
محمدتقي مصباح يزدي
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1377
مشخصات ظاهري :
ج
يادداشت :
چاپ ديگر اين كتاب در سال 1381 بصورت 4-1 منتشر گرديده است
كتابنامه :
كتابنامه به صورت زيرنويس
مندرجات :
ج.1-2. ولايت فقيه، خبرگان. -ج.3. دين و مفاهيم نو، نظارت استصوابي -ج.4. آزادي، پلوراليسم.- ج . 5 . حقوق زن در قرآن
موضوع :
ولايت فقيه- پرسشها و پاسخها , رهبري (اسلام)- پرسشها و پاسخها , ايران. مجلس خبرگان- پرسشها و پاسخها
ردة اصلي :
297
رده فرعي :
/45
شمارة كاتر :
م597پ
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
خراساني^d// , alipour^d2002/11/18 12:15:21 , alipour^d2002/11/26 12:45:54 , alipour^d2002/11/26 12:55:29 , k.doostan^d2006/07/05 15:33:03 , rezvani^d2007/04/28 09:30:32
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت