شماره ركورد :
54986
پديد آور :
راسل، برتراند راسل، 1872-1970
عنوان :
زندگينامه برتراند راسل به قلم خودش
مترجم :
ترجمه احمد بيرشك
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1377
مشخصات ظاهري :
1163 ص
عنوان به زبان اصلي :
The autobiography of Bertrand Russel
موضوع :
راسل، برتراند راسل، 1872-1970 - سرگذشتنامه
شناسه هاي افزوده :
بيرشك، احمد، 1285- ، مترجم
ردة اصلي :
192
شمارة كاتر :
ر211ز
تاريخ :
1377
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
78.09، مب^d//
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت