شماره ركورد :
54786
پديد آور :
كرشنتزو، لوچانو، 1928-
عنوان :
فيلسوفان بزرگ يونان باستان
شرح پديد آور :
لوچانو د. كرشنتزو
مترجم :
ترجمه عباس باقري
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1377
مشخصات ظاهري :
400 ص
عنوان به زبان اصلي :
Les grands philosophes de la Grece antique
كتابنامه :
كتابنامه بصورت زيرنويس
موضوع :
فيلسوفان يوناني
شناسه هاي افزوده :
باقري، عباس، مترجم
ردة اصلي :
180
شمارة كاتر :
ك453ف
تاريخ :
1377
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
78.07^d//
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت