شماره ركورد :
54556
پديد آور :
اسكولز، رابرت
Author :
Scholes, Robert E.
عنوان :
عناصر داستان
شرح پديد آور :
رابرت اسكولز
مترجم :
ترجمه ي فرزانه طاهري
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1377
مشخصات ظاهري :
91 ص.
عنوان به زبان اصلي :
عنوان اصلي: Elements of fictin
يادداشت :
چاپ پنجم: 1393
موضوع :
داستان - تاريخ و نقد
شناسه هاي افزوده :
پ طاهري، فرزانه، 1337- مترجم , ع
ردة اصلي :
808
رده فرعي :
/3
شمارة كاتر :
الف526ع
تاريخ :
1377
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
78.04^d// , k.doostan^d2003/07/15 13:26:27 , rouhi^d2003/09/06 10:33:30 , rezvani^d2006/07/26 11:51:10 , rezvani^d2006/07/26 11:53:31
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت