شماره ركورد :
53947
پديد آور :
ناجي راد، محمدعلي، 1335- گردآورنده
عنوان :
مالديو
عنوان به زبان ديگر :
ص. ع. به انگليسي: Maldives
گردآورنده :
گردآوري و تنظيم محمدعلي ناجي راد
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1376
مشخصات ظاهري :
119 ص.: جدول، نقشه(رنگي)
فروست :
مباحث كشورها و سازمانهاي بين المللي؛ 73
عناوين ديگر :
عنوان روي جلد: مجمع الجزاير مالديو
كتابنامه :
كتابنامه: ص[118]-119
موضوع :
مالديو
شناسه هاي افزوده :
^cعنوان: مجمع الجزاير مالديو
ردة اصلي :
954
رده فرعي :
/95
شمارة كاتر :
ن127م
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
^d//
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت